kuva

Lappeenrannan yliopiston asuinalue

Tavoitteena oli niveltää Skinnarilanniemen asumiselle varattu alue yliopiston, teknologiapuiston ja Saimaan ranta-alueen kanssa sekä löytää toteuttamiskelpoisia opiskelija-asumisen rakennustyyppejä.
Kunniamaininta Lappeenrannan yliopistokampuksen yleisessä suunnittelukilpailussa 2003.
Lappeenrannan kaupunki, Senaatti-kiinteistöt, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Lappeenrannan Seudun Opiskelija-asuntosäätiö (LOAS), 2002
planssit02-04_Page_2